Kontakt
Pasieka M & J - Kontakt
Dane do przelewu
Numer rachunku: 64 1240 5208 1111 0000 5479 5413
Nazwa banku: Bank Pekao S.A. , O/Bochnia Kazimierza Wielkiego 9, Bochnia
Moja pasja - Wasze zdrowie.